Health Care Team

General Info

Company name: Health Care Team

Description: Strona internetowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie | Szpital Powiatowy w Nysie

Location
  Nysa

Bohaterów Warszawy 23, 48-300 Nysa, Polsko

Categories
General hospital
Contacts
Phone numbers
  +48 77 409 00 88
Email
  sek●●●●●@zozn●●●.pl
Website
http://www.zoznysa.pl/